ბიბლიოთეკა

 

სიახლეები და მოვლენები

 

ბრძანება N 01-05-292

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე სადისერტაციო საბჭოს თავჯდომარეების არჩევნების დანიშვნის შესახებ
2014 წლის 24 აპრილს გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ვახტანგ თევდორაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (12სთ; აუდიტორია № 1114)
2014 წლის 30 აპრილს გაიმართება ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ნინო ოქროჭელიძე სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (13სთ; აუდიტორია № 1114)
2014 წლის 26 აპრილს გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ქრისტინე ჭოხონელიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (12სთ; აუდიტორია № 1114)
დებულება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ფინანსური ვალდებულების დაფარვის შესახებ
2014 წლის 2 აპრილიდან 12 მაისის ჩათვლით გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის განყოფილება და გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი ატარებს "გოეთეს დღეები 2014"-ს
2014 წლის 3 მაისს გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის შორენა ბარბაქაძეს სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (12სთ; აუდიტორია № 1114)
2014 წლის 3 მაისს გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ნათია პერტაიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (14სთ; აუდიტორია № 1114)

დადგენილება N45 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N46 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N48 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N50 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N51 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N52 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N47 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N49 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
უნგრეთის მთავრობის ადამიანური რესურსების სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის საფუძველზეც უნგრეთის მხარე შესთავაზებს სასწავლო სტიპენდიას წელიწადში 50 ქართველ სტუდენტს უნგრეთში სწავლის გასაგრძელებლად
ამერიკული კულტურის ფესტივალი ,,ამერიკის დღეები" საქართველოში
2014 წლის 12 აპრილსს გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის სოფიო იმედაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (12სთ; აუდიტორია № 1114)
საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით ჯანდაცვის ფაკულტეტზე კონკურსანტებთან გასაუბრება ჩატარდება აწსუ-ს პირველი კორპუსის 1133 აუდიტორიაში
საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით პედაგოგიურ ფაკულტეტზე კონკურსანტებთან გასაუბრება ჩატარდება ქვემოთ მოცემული ცხრილის შესაბამისად აწსუ-ს პირველი კორპუსის 1122-ე აუდიტორიაში
საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით ჰუმანიტარული ფაკულტეტზე კონკურსანტებთან გასაუბრება ჩატარდება ქვემოთ მოცემული ცხრილის შესაბამისად აწსუ-ს პირველი კორპუსში
საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით საინჯინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტზე კონკურსანტებთან გასაუბრება ჩატარდება ქვემოთ მოცემული ცხრილის შესაბამისად აწსუ-ს პირველი კორპუსის 1205 აუდიტორიაში
აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიმართულების კონკურსანტთა გასუბრების გრაფიკი
საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით საინჟინრო-ტექნიკურ ფაკულტეტზე კონკურსანტებთან გასაუბრება ჩატარდება ქვემოთ მოცემული ცხრილის შესაბამისად
საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი კონკურსანტებთან გასაუბრება ჩატარდება ქვემოთ მოცემული ცხრილის შესაბამისად აწსუ-ს პირველი კორპუსში
საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი კონკურსანტებთან გასაუბრება ჩატარდებაქვემოთ მოცემული ცხრილის შესაბამისად აწსუ-ს პირველი კორპუსში სამკითხველო დარბაზში
2014 წლის 29 აპრილსს გაიმართება აგარარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის შორენა კაპანაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა(13სთ; აუდიტორია № 1114)
საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსანტებთან გასაუბრება ჩატარდება ქვემოთ მოცემული ცხრილის შესაბამისად აწსუ-ს პირველი კორპუსის 1212-ე აუდიტორიაში
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერისტეტში 2014 წლის 29-30 მაისს ჩატარდება სტუდენთა და მაგისტრანტთა საუნივერსიტეტო XXIV სამეცნიერო კონფერენცია.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი უილიამ შექსპირის დაბადებიდან 450 წლის აღსანიშნავად აწყობს სკოლის მოსწავლეთა და სტუდენტთა კონფერენციას ,,უილიამ შექსპირი და მისი ეპოქა“.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტთან არსებული მთარგმნელობითი კლუბი უილიამ შექსპირის დაბადებიდან 450 წლის აღსანიშნავად აცხადებს თარგმანის კონკურსს სტუდენტთათვის.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი უილიამ შექსპირის დაბადებიდან 450 წლის აღსანიშნავად აწყობს სკოლის მოსწავლეთა და სტუდენტთა ნაშრომების გამოფენას.
საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდურ კონფერენცია თემაზე: „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“

ბრძანება N 01-04-17

საკონკურსო აკადემიურითანამდებობის მაძიებელ კონკურსანტებთა გასაუბრების შესახებ
ფრანკოფონიის დღეები ქუთაისში 2014 წლის 15 მარტი-3აპრილი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება N36 (13/14) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საკონკურსო კომისიების დამტკიცების შესახებ
აშშ საელჩოს მოწვევით, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუმრად იმყოფებოდა ამერიკელი მოგზაური და მკვლევარი ტიმ კაჰილი
2014 წლის 1 მარტსს გაიმართება ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ციცინო ძოწენიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (13 სთ. აუდიტორია №1114)
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერისტეტის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების წესისა და პირობების შესახებ დადგენილება N33 (13/14)
2014 წლის 12-13 ივნისს ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები

რექტორის ბრძანება №01-04/10

რექტორის ბრძანება - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესი
თარგმანის კონკურსს ,,შექსპირი ქართულად“

ბრძანება 01-04-4 2014

ზამთრის სკოლის ორგანიზების შესახებ

ბრძანება N 01-04-2014

საგაზაფხულო სემესტრის შიდა საუნივერსიტეტო მობილობისა და სტატუსის შეწყვეტილ სტუდენტთა აღდგენის პროცედურების წარმართვის შესახებ

ბრძანება N 01-04/3-2014

2013-2014 სასწავლო წელს ბაკალავრიატში მეორადი ჩარიცხვებით ჩარიცხული პირველი კურსის სტუდენტებისათვის ზამთრის სკოლის ორგანიზების შესახებ
აპრილი 2014
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
შეფასების ეროვნული ცენტრი
აკრედიტაციის ცენტრი

რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი

ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახური