1. სიახლეები
  2. არქივი
  3. სამართლებრივი აქტები
  • 1
  • 2
წინა შემდეგი

GRIPS-ის გლობალური მართვის პროგრამა (G-Cube)

იაპონიის პოლიტიკურ მეცნიერებათა კვლევის ეროვნული ინსტიტუტი (National Graduate Institute for Policy Studies - GRIPS) აცხადებს...

ვრცლად

ჩეხეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი აწსუ-ში - Project funded by Development Cooperation of the Czech Republic

ჩეხეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი აწსუ-ში Project funded by Development Cooperation of the Czech Republic ჩეხეთის მთავრობის...

ვრცლად

მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია აწსუ-ში

მ/წლის 20 ოქტომბერს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მეხუთე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:...

ვრცლად

მესამე საერთაშორისო კონფერენცია აწსუ-ში

მ/წლის 13 ოქტომბერს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“...

ვრცლად

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2017 წლის 10 ნოემბერს #1114 აუდიტორიაში, 14 საათზე შედგება საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის დოქტორანტ ანა შოთაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე:„გემების...

ვრცლად

DAAD-ის გაცვლითი პროგრამების პრეზენტაცია აწსუ-ში

მ/წლის 12 ოქტომბერს, აწსუ რექტორი გიორგი ღავთაძე გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის DAAD-ის თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელს...

ვრცლად

ტრენინგი პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე აწსუ-ში

განათლება და პერსონალურ მონაცემთა დაცვა - ინსპექტორის აპარატი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან შეხვედრებს აგრძლებს. დღეს შეხვედრა...

ვრცლად

ინოვაციური პროექტი ინგლისური ენის მიმართულებით

11 ოქტომბერს უნივერსიტეტს სტუმრობდნენ გამომცემლობის ‘’Pearson Publishing” აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონალური მენეჯერი აგნიეჟკა ჰაიბელ ჟიმანსკა, საერთაშორისო...

ვრცლად

ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული Erasmus+ის პროგრამის სტიპენდიის მოსაპოვებლად

ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული Erasmus+ის პროგრამის სტიპენდიის მოსაპოვებლად (1 ადგილი) გრანადის უნივერსიტეტში, ესპანეთი კონკურსში მონაწილეობის...

ვრცლად

მასწავლებლის მომზადების საგანამანათლებლო პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების საგანამანათლებლო პროგრამაზე სასწავლო პროცესი დაიწყება 2017 წლის 16 ოქტომბერს. პროგრამაზე ჩარიცხულ პირებთან საინფორმაციო...

ვრცლად

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში,,თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“13-15 ოქტომბერი, 2017 წელი აწსუ-ში უკვე მესამეჯერ...

ვრცლად

ნორვეგიული საგანმანათლებლო საგრანტო პროექტის კონკურსი

კონკურსი ნორვეგიული საგანმანათლებლო საგრანტო პროექტის: ,,მდგრადი ტურიზმი: მეწარმეობა სოფლად და მემკვიდრეობა. ყირგიზეთს, საქართველოსა და ნორვეგიას...

ვრცლად

გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის საინფორმაციო შეხვედრა

მიმდინარე წლის 12 ოქტომბერს გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის(DAAD) თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელი ბატონი გებჰარდ როილი და...

ვრცლად

ბაკალავრიატის პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა დასაფინანსებელი სტუდენტების გამოსავლენი წესის დამტკიცების შესახებ

ბაკალავრიატის პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა დასაფინანსებელი სტუდენტების გამოსავლენი წესის დამტკიცების შესახებ. იხილეთ: ბრძანება #01-04/76

ვრცლად

,,თანამედროვე ქიმიური ტექნოლოგიები”

ქიმიური და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების დეპარტამენტში ხორციელდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის № FR/368/3-200/14 გრანტი, რომლის...

ვრცლად

დოქტორანტურაში შემომსვლელთათვის საბოლოო შედეგების შესახებ

დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდების შედეგების საფუძველზე შემდეგი პირების ჩარიცხვის შესახებ

ვრცლად

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2017 წლის 2 ნოემბერს #1114 აუდიტორიაში, 14 საათზე შედგება აგრარული ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის - აგროინჟინერიის...

ვრცლად

დიდი ბრიტანეთის სასტიპენდიო პროგრამა - "Chevening"

ცხადდება განაცხადების მიღება დიდი ბრიტანეთის სასტიპენდიო პროგრამაზე - "Chevening" 2018-2019 სასწავლო წლისათვის. საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს...

ვრცლად

2017-2018 სასწავლო წლის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე პირთა სია

2017-2018 სასწავლო წლის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე პირთა სია

ვრცლად

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამისათვის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდის მოთხოვნები

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამისათვის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდის მოთხოვნები

ვრცლად

სადოქტორო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მისაღები გამოცდების საკითხები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამა "აღმოსავლური ფილოლოგია" სადოქტორო პროგრამა "დასავლეთ ევროპული და ამერიკული ლიტერატურა" სადოქტორო პროგრამა "გერმანული ენათმეცნიერება" სადოქტორო...

ვრცლად

მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2017

მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2017ქ. ქუთაისი, ცენტრალური ბაღი27 სექტემბერი, 14:00 – 18:00 საათი „მეცნიერებისა და ინოვაციების...

ვრცლად

რექტორის #01-05/65 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

რექტორის #01-05/65 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ვრცლად

2017–2018 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წესის განსაზღვრის შესახებ

2017–2018 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წესის განსაზღვრის შესახებ

ვრცლად

შვეიცარიის ელჩის საჯარო ლექცია აწსუ-ში

29 სექტემბერს აწსუ-ში გაიმართება საქართველოში შვეიცარიის ელჩის ბ-ნი ლუკას ბეგლინგერის საჯარო ლექცია თემაზე: „შვეიცარიის პირდაპირი დემოკრატია“. დასწრება თავისუფალია!

ვრცლად

2017-2018 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე მაგისტრანტობის კანდიდატთა სია

2017-2018 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე მაგისტრანტობის კანდიდატთა სია შენიშვნა: 1. კონკურსანტები, რომლებიც...

ვრცლად

ბრძანება აკაკი წერეთლის სახლმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში შემდეგ სადოქტორო პროგრამებზე გამოცხადების შესახებ

აკაკი წერეთლის სახლმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში შემდეგ  სადოქტორო პროგრამებზე  გამოცხადების შესახებ

ვრცლად
სასარგებლო ბმულები
ოქტომბერი 2017
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვი
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

უნივერსიტეტის მისია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეფუძნება რა ფაზისისა და გელათის აკადემიების ტრადიციებსა და „უნივერსიტეტების დიდი ქარტიის“ პრინციპებს, როგორც კავკასიის ერთ-ერთი უძველესი, მრავალპროფილური უმაღლესი აკადემიური დაწესებულება, საგანმანათლებლო, კვლევითი და ბიზნეს პროცესების ერთიანობისა და ხარისხის უზრუნველყოფით ისწრაფვის აღზარდოს პროფესიონალები და ლიდერები, რომლებიც ცოდნის შექმნის, დაგროვებისა და გავრცელების გზით საკუთარ წვლილს შეიტანენ ქვეყნისა და მსოფლიოს განვითარებაში.