მიხეილ კოტიშაძის საჯარო ლექცია „როგორ გამოვიგონოთ, ანუ საჭიროა თუ არა გამომგონებლისთვის განსაკუთრებული ნიჭი”

fShare
14