აკადემიური საბჭო

შალვა კირთაძე
თავმჯდომარე
მაია ალავიძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
დავით შავიანიძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ზაზა სოხაძე
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ნათია ღაჭავა
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თამარა ვალიშვილი
მედიცინის ფაკულტეტი
ნანა შავლაყაძე
მედიცინის ფაკულტეტი
ინგა ბოჭოიძე
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
მანანა ქარჩავა
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
ამირან ბრეგვაძე
საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი
ზურაბ არქანია
საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი
მაგდა თხილავა
პედაგოგიური ფაკულტეტი
ნინო ორჯონიკიძე
პედაგოგიური ფაკულტეტი
ნაირა ვირსალაძე
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
მამუკა შენგელია
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ქეთევან ცხაკაია
საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი
ჯუმბერ ჩოგოვაძე
საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი
მაყვალა ფრუიძე
აგრარული ფაკულტეტი
როზა ლორთქიფანიძე
აგრარული ფაკულტეტი