რექტორები

შალვა კირთაძე
აკაკი წერეთლის სახელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი2023
როლანდი კოპალიანი
აკაკი წერეთლის სახელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი2019
გიორგი ღავთაძე
აკაკი წერეთლის სახელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი2011-2019
გიორგი ონიანი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი2006-2010
გიორგი ონიანი
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი2005-2006
ავთანდილ ნიკოლეიშვილი
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი1996-2004
მაგალი თოდუა
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი1991-1995
ნანული კაკაურიძე
ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი1986-1990
ამირან ხვადაგიანი
ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი2001-2006
არჩილ კოსტავა
ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი1993-2001
არჩილ კოსტავა
ქუთაისის სახელმწიფო პოლიტექნიკური ინსტიტუტი1989-1993
ნოდარ ვალიშვილი
ქუთაისის სახელმწიფო პოლიტექნიკური ინსტიტუტი1973-1989
ნანული კაკაურიძე
უთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი1990-1991
ოთარ ბაკურაძე
ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი1978-1986
გივი ჩხაიძე
ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი1974-1978
კონსტანტინე მეძველია
ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი1965-1973
ივანე გოშხეთელიანი
ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი1962-1965
ლუკა ჭელიძე
ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი1937-1962
ნესტორ მექვაბიშვილი
ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი1937-1937
დავით დოლიძე
ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი1936-1937
ალექსანდრე პაპავა
ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი1935-1936
დავით გვაზავა
ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი1933-1935
ღენტორ რუხაძე
ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი1933-1933