აკადემიური საბჭო

 როლანდ კოპალიანი (თავმჯდომარე)

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. კუტივაძე ნესტან
 2. ალავიძე მაია

მედიცინის ფაკულტეტი

 1. ვალიშვილი თამარ
 2. ცაგარეიშვილი კოტე

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. ქობალიანი გია
 2. ვირსალაძე ნაირა

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

 1. ზივზივაძე ომარ
 2. ჩოგოვაძე ჯუმბერ

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. საკანდელიძე რენიკო 
 2. სოხაძე ზაზა

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

 1. ბოჭოიძე ინგა
 2. ღვინიანიძე თემურ

პედაგოგიური ფაკულტეტი

 1. მამარდაშვილი თამარ 
 2. ორჯონიკიძე ნინო

საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი

 1. საღინაძე ივანე 
 2. ბრეგვაძე ამირანი

აგრარული ფაკულტეტი

 1. კოპალიანი როლანდ
 2. კილაძე რამაზ

აკადემიური საბჭოს დადგენილებები