პროფესიული და უწყვეტი განათლების ცენტრის ადმინისტრაცია

სახელი გვარი თანამდებობა CV
სერგო სვანაძე ცენტრის ხელმძღვანელი
ფრიდონ გოგიაშვილი პროფესიული განათლების მიმართულების კოორდინატორი
ნანა შარაბიძე პროფესიული განათლების მიმართულების უფროსი სპეციალისტი
მურთაზ სვანაძე პროფესიული განათლების მიმართულების უფროსი სპეციალისტი
ნატო ქობულაძე არაფორმალური განათლების მიმართულების კოორდინატორი
ეკატერინე რუხაძე არაფორმალური განათლების მიმართულების უფროსი სპეციალისტი
მაია გრძელიძე ოფისის მენეჯერი