აწსუ-ს კურსდამთავრებულთა ქსელი


აწსუ კურსდამთავრებულთა ქსელის მიზანია იმ ადამიანებთან ეფექტური კავშირის უზრუნველყოფა, რომლებმაც სხვადასხვა საფეხურზე განათლება მიიღეს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რათა შესწავლილ იქნას კურსდამთავრებულთა რესურსი, შესაძლებლობები და გონივრული თანამშრომლობის გზით ხელი შეეწყოს მათ ჩართვას საუნივერსიტეტო პროცესების გაუმჯობესების საკითხებში.
თუ თქვენ ხართ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული გთხოვთ დარეგისტრირდით კურსდამთავრებულთა ქსელში. alumni.atsu.edu.ge (LINK -ზე გადასვლა)

საკონტაქტო ინფორმაცია:
XXII კორპუსი I სართული „აწსუ-ს ბიბლიოთეკა“ . ტ. ტაბიძის 18. ოთახი #22-104 (მთავარი ოფისი)