საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“

2018 წლის 9-10 ივნისს,  პედაგოგიური ფაკულტეტი ატარებს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 85 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ  IX საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდურ კონფერენციას თემაზე: „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. დამატებითი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ იხილეთ თანდართულ ფაილში