დოქტორანტ თეა ხერხაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 5 მაისს 13 საათზე შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „შეპირისპირებითი ლინგვისტიკის“  სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ თეა ხერხაძის სადისერტაციო ნაშრომის  „ვერბალური მხატვრული პორტრეტი როგორც ტექსტი და როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა (სომერსეტ მოემის მოთხრობათა კვლევის საფუძველზე)“ საჯარო დაცვა.