საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „უწყვეტ გარემოთა მონათესავე პრობლემები“

2018 წლის 12-13 ოქტომბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „უწყვეტ გარემოთა მონათესავე პრობლემები“. კონფერენცია ტარდება რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის გრანტის N DI-2016-41 „მათემატიკური მოდელი და კომპიუტერული პროგრამები მრავალშრიანი ტექსტილის მრავალფუნქციური ქცევის კვლევისათვის“ ფარგლებში.

დამატებითი იფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში.