დოქტორანტ მარიკა თედორაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 30 ივნისს №1114 აუდიტორიაში 12 საათზე შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტ მარიკა თედორაძის სადისერტაციო ნაშრომის „ენობრივი ერთეულის სტატუსის განმსაზღვრელი კრიტერიუმები (საუკუნოვანი დისკუსია ქართველური ენობრივი სამყაროს სეგმენტაციის შესახებ)“ საჯარო დაცვა.