დოქტორანტ მაია ფართლაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 31 ისლისს 12 საათზე №1114 აუდიტორიაში გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „საქართველოს ისტორიის“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ მაია ფართლაძის სადისერტაციო ნაშრომის „განათლების რეფორმა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (1918-1921 წლები)“ საჯარო დაცვა.