ფაკულტეტის საბჭო

სამეცნიერო კვლევითი ერთეულის, ცენტრის დებულება

დადგენილება ცენტრის დაარსებაზე #5

I ეტაპზე გამარჯვებული პროექტების შესახებ #3

II ეტაპზე გამარჯვებული პროექტების შესახებ #5

# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1 ნანა შონია    
2 მამუკა შენგელია    
3 ემზარ ჯულაყიძე    
4 აკაკი ბაკურაძე    
5 თენგიზ კუპრაშვილი    
6 სერგო სვანაძე    
7 აზა იფშირაძე    
8 ირაკლი შენგელია    
9 გრიგოლ ქობალიანი    
10 ნათელა ვაშაკიძე    
11 გოდერძი შანიძე    
12 ხათუნა თოდუა    
13 დავით გეგეჭკორი
14 ანა ხურცილავა სტუდენტი
15 ბექა ბჟალავა სტუდენტი
16 მანანა სოხაძე სტუდენტი
17 საბა ყურაშვილი სტუდენტი