აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 2022 წლის 30 სექტემბერს ატარებს ფაკულტეტის 30 წლის იუბილესთან მიძღვნილ მეხუთე საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე "თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2022".

მნიშვნელოვანი თარიღები:
 კონფერენციაზე დარეგისტრირების ბოლო ვადა - 25 მაისი
 სტატიების წარდგინების ბოლო ვადა - 1 ივნისი
 აპლიკანტები მიიღებენ შეტყობინებას კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ - 6 ივნისი
 კონფერენციის გახსნა - 10 ივნისი

გაცნობებთ, რომ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2022 წლის 31 მარტის საბჭოს დადგენილებით მასობრივი კომუნიკაციების (ჟურნალისტიკის) საბაკალავრო პროგრამით დაინტერესებული აბიტურიენტებისთვის ატარებს ესეების კონკურსს. ესეს წინაშე წაყენებული მოთხოვნები:

დევიზი: ცოდნა, კვლევა, განვითარება.
სკოლის მე-10-11-12 კლასის მოსწავლეებისთვის

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი "ბიზნესის ადმინისტრირების" საბაკავრო პროგრამაზე მაღალრეიტინგული აბიტურიენტთა მოზიდვის მიზნით ატარებს აბიტურიენტთა სასტიპენდიო კონკურსს მათემატიკაში სახელწოდებით - „სტიპენდია პირველი სემესტრიდან“.