აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გადამზადების შესახებ

ბიზნესის, სამართლსი და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი სტრატეგიის (ელექტრონული სწვალების ფორმების და მეთოდების გააქტიურება) საფუძველზე, 2020 წლის 16 იანვარს ეკონომიკის დეპარტამენტის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს ჩაუტარდა ტრენინგი Moodle-ის სისტემის მუშაობის და გამოყენების პრინციპებთან დაკავშირებით.
ტრენინგს უძღვებოდა აწსუ ელექტრონული სწავლების კოორდინატორი ნოდარ ცაგარეიშვილი.