ვიქტორინა „მომავალი ეკონომისტი“

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, ასევე მასობრივი ღონისძიებების გამართვაზე თავის შეკავების რეკომენდაციების გათვალისწინებით ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის პოპულარიზაციის ფარგლებში დაგეგემილი ვიქტორინა "მომავალი ეკონომისტის" ჩატარების თარიღად განისაზღვრა ამა წლის 25 აპრილი.