საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „შრომის ბაზრის ახალი გამოწვევები: COVID-19 პანდემიის კონტექსტი“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შიდასაფაკულტეტო გრანტის „COVID-19 და შრომის ბაზრის თანამედროვე გამოწვევები“ ფარგლებში 2022 წლის 10 თებერვალს ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „შრომის ბაზრის ახალი გამოწვევები: COVID-19 პანდემიის კონტექსტი“. კონფერენციის სამუშაო ენებია ქართული და ინგლისური. კონფერენციაში მონაწილეობა და ნაშროების გამოქვეყნება არის უფასო. განსაკუთრებით მისასალმებელია პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტების ერთობლივი სტატიები.

კონფერენციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმული.