აწსუ ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველკურსელ სტუდენტებთან საინფორმაციო შეხვედრების განრიგი

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 20-21 სექტემბერს აწსუ I კორპუსში გამართავს საინფორმაციო შეხვედრებს საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021-2022 სასწ.წელს ჩარიცხულ სტუდენტებთან.