ვიქტორინა „მომავალი ეკონომისტი“

დევიზი: ცოდნა, კვლევა, განვითარება.
სკოლის მე-10-11-12 კლასის მოსწავლეებისთვის

2022 წლის 27 მაისს ქუთისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეკონომიკის საგანმანათლებლო პროგრამის პოპულარიზაციის მიზნით აწსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობის მხარდაჭერით ჩატარდება ეკონომიკური ვიქტორინა „მომავალი ეკონომისტი“. ვიქტორინაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საჯარო და კერძო სკოლების მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეებს. ვიქტორინა მოიცავს ეკონომიკურ, მათემატიკურ და სახალისო ხასიათის შეკითხვებს.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი

ვიქტორინაზე დარეგისტრირებისთვის გადადით შემდეგ ბმულზე