დემურ გიორხელიძის საჯარო ლექცია

2022 წლის 22 ივნისს, 13 საათზე, ეკონომიკის დეპარტამენტის სამოქმედო გეგმის მიხედვით, გათვალისწინებულია ეკონომიკის ექსპერტის, დემურ გიორხელიძის წიგნის,"თანამედროვე (უმაღლესი) მაკროეკონომიკა", პრეზენტაცია და საჯარო ლექცია თემაზე: "ეკონომიკური განვითარება - ფაქტორები და დეტერმინანტები".

მისამართი:

ქ.ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჭავჭავაძის ქ. #21, #202 აუდიტორია