სამართლის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტების შემეცნებითი ტური დასავლეთ საქართველოს საოლქო და ქუთაისის რაიონულ პროკურატურაში

საქართველოს გენერალურ პოკურატურასთან ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში, თვით პროკურატურის ინიციატივით 2022 წლის 25 ოქოტომბერს დაიწყო სამართლის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტების შემეცნებითი ვიზიტი დასავლეთ საქართველოს საოლქო და ქუთაისის რაიონულ პროკურატურაში, რომელიც გაგრძელდება ყოველთვიურად 15-15 სტუდენტის მონაწილეობით.

ვიზიტის ფარგლებში სტუდენტებს შეხვდა ოლქის პროკურორი, მოადგილე, საგამოძიებო ნაწილის ხელმძღვანელი, პროკურორების განყოფილების ხელმძღვანელი, ქალაქ ქუთაისის პროკურორი და მსხვერპლისა და დაზარალებულის განყოფილების წარმოამდგენლები, რომლებმაც სტუდენტებს გააცვნეს თავიანთი უფლება-მოვალეობანი. ბოლოს გაიმართა დისკუსია სტუდენტების აქტიური ჩართულობით.
მადლობა შემეცნებითი ტურის ინიციატორებს და დასავლეთ საქართველოს საოლქო და ქუთაისის რაიონული პროკურატურის ყველა რგოლის წარმოამდგენელს გულისხმიერებისა და ნაყოფიერი ვიზიტისთვის.