აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი გიწვევთ ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს XXXI სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაზე.

ტრენინგის მიზანი იყო ბავშვთა სოფლის სხვადასხვა ასაკის ბენეფიციარებისთვის ფინანსური განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება, ფულის დახარჯვის და დაზოგვის შესახებ ეთიკის ჩამოყალიბება, საკუთარი ბიუჯეტის ფორმირება-განაწილება და ა.შ.

მიმდინარე წლის 19 მარტს ბინზესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულებამ უმასპინძლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების პროფესორს, ჟურნალისტიკის რესურსცენტრის ხელმძღვანელს ნათია კუპრაშვილს და ტელეკომპანია „იმედის“ ჟურნალისტს ნინო ჭანტურაიას.