ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით და ფაკულტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებით, ამავე ფაკულტეტის 11 აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს ჩაუტარდა 6 დღიანი ტრენინგი „ფსიქოლოგიური, ტექნიკური და ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენება ონლაინ სწავლებაში”.

"Covid 19-ის შედეგების სამართლებრივი, სოციალური და ეკონომიკურ რენოვაცია"
ჩატარდება 2020 წლის 11 სექტემბერს საუნივერსიტეტო სივრცეში
იხ.კონფერენციის პროგრამა მიბმულ ფაილად

ბიზნესის ადმინისტრირების და ეკონომიკის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდნეტებისთვის

ბიზნესის შეფასების მოდელები და ფინანსური ბაზრების ფსიქოლოგია

აწსუ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ დაგეგმილი სტუდენტთა თემატური ონლაინ კონფერენცია.

მიმდინარე წლის 24 აპრილს ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სტუდენტებისა და თანამშრომლებისთვის ონლაინ საჯარო ლექცია ჩაატარა საქართველოს საგარეო სამინისტროსთან არსებულ დიპლომატიური ინსტიტუტის მკვლევარმა და სხვადასხვა დროს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის, ბულგარეთის და უკრაინის ელჩმა ბატონმა მიხეილ უკლებამ.