პროგრამები 2020-2021

საბაკალავრო

ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა
სოციალური მეცნიერებები
სამართალი

სამაგისტრო

ბიზნესის ადმინისტრირება
სამართალი
საჯარო მმართველობა
ეკონომიკა
ლიდერობა და მენეჯმენტი უმაღლეს განათლებაში
ჟურნალისტიკა

minor

აგრობიზნესის მენეჯმენტი
ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა
პოლიტიკის მეცნიერებება
ჟურნალისტიკა
საერთაშორისო ურთიერთობები