ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
ნანა შონია დეკანი

პროფესორი

 
 ნუნუ  ქიქოძე მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
 ირაკლი  შენგელია მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
 მედეა  ლომინაშვილი-ფრუიძე მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
თენგიზ კუპრაშვილი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი