დოკუმენტები

გზამკვლევი პროფესიული პროგრამების სტუდენტთა დასაქმებისა და კარიერული ზრდისათვის

პროფესიული მასწავლებლის გზამკვლევი

პროფესიული პროგრამების ადმინისტრირება

პროფესიული პროგრამების ხარისხის მართვისა და შიდა მონიტორინგის სახელმძღვანელო

სწავლების მეთოდები და შეფასების ინსტრუმენტები

პროფესიული განათლების სტრატეგია

სტატუსის მოპოვების წესი 2017

QA პოლიტიკა

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.