საბაკალავრო პროგრამები

საბაკალავრო 2016

მათემატიკა
კომპიუტერული მეცნიერებები
ქიმია
გეოგრაფია
ბიოლოგია
ეკოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
ფიზიკა

საბაკალავრო 2017

მათემატიკა
კომპიუტერული მეცნიერებები
ქიმია
გეოგრაფია
ბიოლოგია
ეკოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
ფიზიკა

საბაკალავრო 2018-2019

მათემატიკა
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები
გეოგრაფია
ეკოლოგია
კომპიუტერული მეცნიერებები

საბაკალავრო 2019-2020

მათემატიკა
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
გეოგრაფია
ეკოლოგია
კომპიუტერული მეცნიერებები

საბაკალავრო 2020-2021

მათემატიკა
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
გეოგრაფია
ეკოლოგია
კომპიუტერული მეცნიერებები