მოკლე კურსი მეწარმეებისათვის

ერაზმუს+ პროექტის "უმაღლესი განათლების დაწესებულებების როლის გაძლიერება სამრეწველო ტრანსფორმაციაში ინდუსტრია 4.0 პარადიგმის მიმართულებით საქართველოსა და უკრაინაში"  ფარგლებში 2022 წლის 19-21 ივლისს ჩატარდა მოკლე კურსი მეწარმეებისათვის.