თუ ხართ:
✅ მინიმუმ 18 წლის
✅ ბაკალავრიატის სტუდენტი საქართველოში
✅ და 2023 წლის მაისის შემდეგ ერთი სემესტრი მაინც გექნებათ დარჩენილი ბაკალავრიატის დასრულებამდე მიიღეთ მონაწილეობა UGRAD-ის შესარჩევ კონკურსში და გაემგზავრეთ ერთი სემესტრით ამერიკულ უნივერსიტეტში.
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:
🔗 https://go.usa.gov/xe4yz

შვედეთის უნივერსიტეტები "გლობალური პროფესიონალების პროგრამის" ფარგლებში აცხადებენ მიღებას სამაგისტრო პროგრამებზე (ჩამონათვალი იხილეთ ლინკზე).

წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დელეგაცია საქართველოში მოხარულია გამოაცხადოს სტუდენტთა ესეების კონკურსი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში.

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად გრანტების გაცემის მიზანია მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში სამეცნიერო კვლევების ხარისხის გაზრდის, აკადემიური დონის ამაღლებისა და კვლევითი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, ასევე, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალის გაუმჯობესების, სწავლის პროცესში კვლევის ინტეგრაციისა და თემატური და/ან ინტერდისციპლინური მიმართულებით კვლევითი აქტივობის განვითარების ხელშეწყობა.