კონფერენცია - საქართველოს თავდაცვის ძალების როლი ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ალიანსში (NATO) გაწევრიანებისთვის

2019 წლის 4 ოქტომბერს ეროვნული თავდაცვის აკდემიის ინიცირებით და სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმთან შეთანხმებით, ლიცეუმის ბაზაზე ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საქართველოს თავდაცვის ძალების როლი ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ალიანსში (NATO) გაწვერიანებისთვის".

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ აკადემიური ხარისხის მქონე პირებსა და დოქტორანტებს. კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა ნაშრომი უნდა წარმოადგინონ ნაშრომის შესრულების სტანდარტის (დანართი 1) მიხედვით, 2019 წლის 27 სექტემბრამდე აკადემიის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.. კონფერენციის მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები და სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული.

იხილეთ დანართი