შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტები

 გამარჯვებული პროექტის დასახელება

საინდეტიფიკაციო კოდი

დაზღვევა და სამართალი(ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თამილა ხურციძე)

ATSU2BG1/01-18

„ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქციის (მწვანილის) მიწოდების, იმერეთის აგროზონის, საექსპორტო შესაძლებლობები(ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. შოთა ლომინაშვილი)

ATSU2BG1/02-18

ბიზნესის განვითარების პოტენციალის შესწავლა იმერეთის რეგიონში არსებული ბიზნესისათვის(ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. გოდერძი შანიძე)

ATSU2BG1/03-18

დოქტორანტთა ინტერდისციპლინური კლასტერის - სამართალი, სახელმწიფო, პოლიტიკა, ეკონომიკა“ - დაფუძნებისთვის მოსამზადებელი პროექტი“ (ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი ღავთაძე)

ATSU2BG2/01-18

საარჩევნო მარკეტინგისა და პოლიტიკური რეკლამის როლი აწსუ-ს სტუდენტთა სწავლებისა და პოლიტიკური მსოფლმხედველობის ფორმირებაში(ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ავთანდილ ბუცხრიკიძე)

ATSU2BG2/02-18