სახელმძღვანელოები და ვიდეო ინსტრუქციები

Scopus – წარმოადგენს ელ. ბაზას, რომელიც აერთიანებს ბიბლიოგრაფიულ მონაცემებს, აბსტრაქტებსა და ციტირების მაჩვენებლებს. ამ ვიდეოში აღწერილია ბაზაში ორიენტირებისათვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. იხილეთ ვიდეო:

ინსტრუქცია Google Scholar-ში რესგისტრაციასთან დაკავშირებით, იხილეთ ვიდეო