აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფრანგული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებს ა/წ 4-5-6 დეკემბერს სთავაზობს ონლაინ ტრენინგს “Enseigner le français avec le conte”. ტრენინგს ჩაატარებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი ლიტერატურის მიმართულებით, ქალბატონი ნინო ქავთარაძე. ტრენინგზე ჩაწერის მსურველებმა უნდა შეავსონ შემდეგი ფორმულარი

 შეხვედრის ბმული და დეტალები ტრენინგზე ჩაწერილ მსურველებს მიეწოდებათ კორპორაციულ ელ.ფოსტაზე

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.