ბაკალავრთა, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2021 წლის 10-11 ივნისს, გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრთა, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია.
კონფერენცია ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში.

იხილეთ კონფერენციის პროგრამა

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.