აწსუ ჰუმანიტარული მეცნირებათა ფაკულტეტის შეხვედრა პირველი კურსის სტუდენტებთან

მიმდინარე წლის 18 ივნისს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული მეცნირებათა ფაკულტეტის დეკანატი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, დეპარტამენტებისა და პროგრამების ხელმძღვანელები  დისტანციურ ფორმატში შეხვდენენ ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტებს minor პროგრამების არჩევასთან დაკავშირებით და გააცნეს ფაკულტეტზე მოქმედი minor პროგრამები.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.