ალაბამა-ბირმიგემის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორის ჯოზეფ ვუდი სამუშაო ვიზიტი

3 ივნისს ალაბამა-ბირმიგემის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ჯოზეფ ვუდი სამუშაო ვიზიტით ეწვია აწსუ-ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტს და სტუდენტებს ლექცია წაუკითხა თემაზე „Iterations and Deviations on the Sonnet” სადაც სხვადასხვა ავტორების სონეტები განიხილა.
ლექციის შემდეგ იგი შეხვდა ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის თანამშრომლებს და ისაუბრა მიმდინარე კვლევაზე, რომელსაც აწარმოებს ცენტრალური აზიისა და კავკასიის უნივერსიტეტებში ლიტერატურის სწავლებასთან დაკავშირებით.