საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერდისციპლინური კონფერენცია ციკლიდან „პოლონურ-ქართული ლიტერატურული, ენობრივი და ისტორიული კავშირები“

მიმდინარე წლის 10 ნოემბერს გაიმართება ბიალოსტოკის უნივერსიტეტის (პოლონეთი) ფილოლოგიური ფაკულტეტის „აღმოსავლეთ-დასავლეთის“ ფილოლოგიური კვლევების კათედრისა  და  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ერთობლივი  საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერდისციპლინური კონფერენცია ციკლიდან „პოლონურ-ქართული ლიტერატურული, ენობრივი და ისტორიული კავშირები“  თემაზე: „საქართველო და კავკასია პოლონელ და მსოფლიო მოგზაურთა  ანგარიშებში ლიტერატურა - ენა - ისტორია“.