დოქტორანტ ვარდო გოგილავას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

 2022 წლის 19 ნოემბერს, 12 საათზე,  № 1114 აუდიტორიაში, გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ვარდო გოგილავას სადისერტაციო ნაშრომის სამხრეთული გოტიკის პოეტიკა უილიამ ფოლკნერის ნოველებში  საჯარო დაცვა.