სამაგისტრო პროგრამები

სამაგისტრო 2016

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
საჯარო მმართველობა
სისხლის სამართალი
საჯარო სამართალი
ეკონომიკა
ლიდერობა უმაღლეს განათლებაში-თვითშფასება

სამაგისტრო 2017

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
საჯარო სამართალი
საჯარო სამართალი (ბოლო ჩასწორებით)
სისხლის სამართალი
საჯარო სამართალი
ეკონომიკა
ლიდერობა და მენეჯმენტი
ჟურნალისტიკა

სამაგისტრო 2018-2019

ბიზნესის ადმინისტრირება
ჟურნალისტიკა
საჯარო მმართველობა
საჯარო სამართალი
სისხლის სამართალი
ეკონომიკა

სამაგისტრო 2019-2020

ბიზნესის ადმინისტრირება
საჯარო სამართალი
საჯარო მმართველობა
სისხლის სამართალი
ეკონომიკა
ლიდერობა და მენეჯმენტი უმაღლეს განათლებაში
ჟურნალისტიკა

სამაგისტრო 2020-2021

ბიზნესის ადმინისტრირება
საჯარო სამართალი
საჯარო მმართველობა
სისხლის სამართალი
ეკონომიკა
ლიდერობა და მენეჯმენტი უმაღლეს განათლებაში
ჟურნალისტიკა