სამაგისტრო პროგრამები

სამაგისტრო 2016

 
განათლების მეცნიერებები და მართვა

სამაგისტრო 2017

 
განათლების მეცნიერებები და მართვა

სამაგისტრო 2018-2019

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „დაწყებითი განათლება“

სამაგისტრო 2019-2020

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „დაწყებითი განათლება“

სამაგისტრო 2020-2021

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „დაწყებითი განათლება“