სამაგისტრო პროგრამები

 

სამაგისტრო 2016

 
გარემოს დაცვა და სინჟინრო ეკოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია
კოსტუმის დიზაინი
ტექსტილის ტექნოლოგიები
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია

სამაგისტრო 2017

 
გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია
კოსტიუმის დიზაინი
ტექსტილის ტექნოლოგიები
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია

სამაგისტრო 2020-2021

კოსტიუმის დიზაინი
სასურსათო ტექნოლოგია
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია