საბაკალავრო პროგრამები

საბაკალავრო 2016

ფარმაცია
ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

საბაკალავრო 2017

ფარმაცია
ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

საბაკალავრო 2018-2019

ფარმაცია
ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

საბაკალავრო 2019-2020

ფარმაცია
ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია