„ჰოსპიტალური სექტორის გამოწვევები პანდემიის პირობებში“ ეკა ქავთარაძე სამედიცინო კორპორაცია „ევექსის“ გენერალური დირექტორის მოადგილე

აწსუ მედიცინის ფაკულტეტის ადმინისტრაცია ელექტრონული სწავლების  გამოწვევებს შორის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად ონლაინ აკადემიური საზოგადოების შენებას ასახელებს და მაქსიმალურად გეგმავს სხვადასხვა ტიპის შეხვედრებს სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის.

ამჯერადღია ლექციისონლაინ სივრცეს სტუმრობდა  სამედიცინო კორპორაციაევექსისგენერალური დირექტორის მოადგილე ეკა ქავთარაძე, რომელმაც შეაფასა SARS-CoV-2 (COVID-19) პანდემიის პირობებში  საქართველოს ჰოსპიტალური სექტორის შესაძლებლობები და ისაუბრა პრობლემების გადაჭრის გზების შესახებ. შეხვედრაში საფრანგეთიდან ერთვებოდა

გაეროს გენერალური მდივნის დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებულების პანელის (EWEC) წევრი გიორგი ფხაკაძე MD.PhD, MPH.