აწსუ მედიცინის ფაკულტეტი სამეცნიერო პიკნიკზე

25 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში ღია ცისქვეშ გამართული  სამეცნიერო პიკნიკის ფარგლებში დაინტერესებული ახალგაზრდების რაოდენობა ჭარბობდა  მედიცინის ფაკულტეტის კარვების ირგვლივ, აქ ვიზიტორთა რაოდენობამ რამდენიმე ასეულს გადააჭარბა. ფაკულტეტის სტუდენტები ჩვეული მონდომებით ცემდნენ პასუხებს 3D ანატომიით დაინტერესებულებს, ახდენდნენ გადაუდებელი დახმარებისა და პრაქტიკული უნარების დემონსტრირებას სიმულატორების საშუალებით.