პროგრამები 2021-2022

საბაკალავრო

ფარმაცია
ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

სამედიცინო განათლების ერთსაფეხურიანი პროგრამები

დიპლომირებული მედიკოსი-PBL
სტომატოლოგია

სამაგისტრო

ფარმაცია
ბიოსამედიცინო ინჟინერია
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა

სადოქტორო

ფარმაცია