აწსუ აცხადებს მიღებას 2022 წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

აღმზრდელი
ბუღალტრული აღრიცხვა
საბაჟო საქმე
ბაღის დიზაინი
საბიბლიოთეკო საქმე
საოფისე საქმე
სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა
ელექტროობა
მსუბუქი ავტომობილის ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება
მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება
მსუბუქი ავტომობილის ძრავას შეკეთება
მხატვრული ქსოვილები

საავტომობილო გზების მშენებლობა
სამკერვალო წარმოება
საფინანსო სერვისები
ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება