აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიული და უწყვეტი განათლების ცენტრის მიერ განხორციელებად პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების შერჩევის პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021 წლის მიღებას პროფესიული და უწყვეტი განათლების ცენტრის მიერ განხორციელებად 8 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე  ახორციელებს.

უმაღლესი დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „საბაჟო საქმე“ დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა შერჩევის მიზნით, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ  2021 წლის 6-7 სექტემბერს ჩატარდა პროფესიული ტესტირება.
დანარჩენ 7 პროფესიულ პროგრამაზე უნივერსიტეტში პროფესიული და უწყვეტი განათლების ცენტრის ორგანიზებით მიმდინარეობს შერჩევის პროცესი: საბაზო და საშუალო დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე - „ელექტროობა“, „მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება“, „მსუბუქი ავტომობილის ძრავას შეკეთება“, „საოფისე საქმე“, „საფინანსო სერვისები“, „საბიბლიოთეკო საქმე“ - მოტივირებული გასაუბრებები  8-10 სექტემბერს ტარდება, ხოლო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „მხატვრული ქსოვილები“. აპლიკანტთა შესარჩევად შემოქმედებითი ტური  8 სექტემბერს ჩატარდა.
აპლიკანტთა შერჩევის პროცესი მიმდინარეობს კოვიდ-რეგულაციების მოთხოვნათა დაცვით.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმატებას უსურვებს აპლიკანტებს!