კონკურსში მონაწილე კონკურსანტთა გასაუბრების განრიგი

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კონკურსანტთა გასაუბრების განრიგი