საშემოდგომო სემესტრის შიდა საუნივერსიტეტო მობილობის, სტატუს შეწვეტილ სტუდენტთა აღდგენისა და დამატებით (Minor) პროგრამებზე სტუდენტთა შიდა მობილობისათვის პროცედურების წარმართვის შესახებ (ბრ.138-1)

საშემოდგომო სემესტრის შიდა საუნივერსიტეტო მობილობის, სტატუს შეწვეტილ სტუდენტთა აღდგენისა და დამატებით (Minor) პროგრამებზე სტუდენტთა შიდა მობილობისათვის პროცედურების წარმართვის შესახებ (ბრ.138-1)